حل مشکل بیکاری، مطالبه مشترک قهرمانان کشتی مازندران از وزیر ورزش

کشتی‌گیران مازندرانی که همواره در میادین مهم المپیک و جهانی خوش می‌درخشند و تنها به شاد کردن دل‌ مردم می‌اندیشند، می‌گویند بیکاری امانشان را بریده و خواستار رفع مشکلات اشتغال‌ و معیشتی خود از سوی مسئولان امر هستند.

صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی