منصورعلی زارعی با رای قاطع نمایندگان ملت بعنوان عضو شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایت از محصولات کشاورزی انتخاب شد.

به نقل از پایگاه های خبری خانه ملت و صنعت غذا و کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، عباس جهانگیرزاده و منصورعلی زارعی کیاپی را جهت عضویت در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در اجرای جزء ۸ بند ب ماده یک قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتخاب کردند.

رتبه هفتم مازندران در بودجه‌ پیشنهادی ۱۴۰۰

استان مازندران با ۱۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی که ۱۳ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان بودجه جاری و ۴۷۷ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است، رتبه هفتم کشور را در بودجه سال 1400 دارد.

چنین اظهاراتی از سوی مدیرعامل باشگاه بزرگی چون پرسپولیس که عنوان فرهنگی، ورزشی نیز دارد، بعید بود.

زارعی نماینده مردم شریف ساری و میاندورود: اظهارات آقای رسول پناه اگر غیرعمدی بوده باید از مردم مازندران عذرخواهی و از آن ها دلجویی کند و اگرعمدی بوده حتما باید برخورد قانونی صورت گیرد.

جلسه مشترک دانشگاه مازندران ، مدیران جهاد کشاورزی استان مازندران، شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو با مجمع نمایندگان مردم شریف استان مازندران
جلسه مشترک دانشگاه مازندران ، مدیران جهاد کشاورزی استان مازندران، شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو با مجمع نمایندگان مردم شریف استان مازندران
صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی