تحریم های جدید امریکا
صنايع آهن و فولاد و هشت مقام ايرانى كه به ادعاى آنها در حمله به پايگاه آمريكايى نقش داشتند در فهرست تحريم ها قرار گرفتند.
صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی