تحقیر رویکرد ضدایرانی ترامپ در بالاترین سطح
علی رغم اینکه در سطوح مختلف سیاسی،پیش بینی ها از شکست قطعی این طرح خبر می دادند اما لجاجت و خوی استکباری در سردمداران آمریکایی، آنها را به سمت چاهی عمیق برد. چاهی که خود برای خود کندند و درنهایت در آن فرو رفتند.
صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی