مدال جهانی صلح و فداکاری «فلورانس نایتینگل» ژنو بر سینه طبیب ایرانی

سیدناصر عمادی‌چاشمی به‌ دلیل عضویت در تیم پزشکان بدون مرز در آفریقا و کشورهای خاورمیانه و فعالیت و تلاش در کمک به مجروحان جنگ و بلایای طبیعی و نیز سلامت عموم مردم و آموزش پرستاران، شایسته دریافت مدال جهانی «فلورانس نایتینگل» ژنو شد. وی در این زمینه گفت: امیدوارم پدرم، شهدا، ائمه اطهار( ع) و ملت بزرگ ایران از من راضی باشند.

تحقیر رویکرد ضدایرانی ترامپ در بالاترین سطح
علی رغم اینکه در سطوح مختلف سیاسی،پیش بینی ها از شکست قطعی این طرح خبر می دادند اما لجاجت و خوی استکباری در سردمداران آمریکایی، آنها را به سمت چاهی عمیق برد. چاهی که خود برای خود کندند و درنهایت در آن فرو رفتند.
صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی