ریشخند بازار پرندگان فریدونکنار به قانون

بازار غیرمجاز فروش لاشه پرندگان مهاجر در فریدونکنار با وجود چندین سال پیگیری رسانه‌ای و وجود مصوبات مختلف ، امسال نیز همزمان با ورود نخستین گروه‌های پرندگان زمستان‌گذران به مازندران ، فعالیتش را پررونق و این بار در نبود نظارت و با توجه به اجرایی نشدن مصوبات با فراغ بال آغاز کرده است.

مناطق آزاد و اقتصادی کشور نظام مند شوند

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با تاکید براینکه مناطق اقتصادی و آزاد کشور باید نظام مند شوند، گفت: با نظارت صحیح و درست، ساختار را نظام مند کرد نه آنکه صورت مسئله را پاک کنیم.

تحلیل سیاسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۵۸

آنقدر فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در سال ۱۳۵۸ آزاد بود نخبگان سیاسی سال ۱۳۵۸ را سال بهار آزادی گفتند چرا که هنوز ارکان و ارگان های حکومت وقت تشکیل نشد و دولت و حکومت هم در شرایطی نبود که بخواهد آزادی های سیاسی و اجتماعی را سلب یا محدود کند؛

صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی