کوتاهی وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی پذیرفتنی نیست نباید خللی در کار مردم ایجاد شود

منصورعلی زارعی : نظارت مستقیم بر عملکرد شورا و شهرداران با وزارت کشور است و در کنار آن عوامل نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی و دستگاه‌های دیگر متولی نظارت بر امور شورا و شهرداران تعریف شده‌اند و در ماجرای دستگیری شهردار و 8 عضو شورای شهر ساری، ضعف دستگاه‌های نظارتی کاملا مشخص است.

صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی