به بهانه گراميداشت روز شوراي نگهبان
يكي از اقدامات ضروري مجلس انقلابي براي مقابله به جو رسانه اي ضد انقلاب خارجي و داخلي، پاسخ به منتقدين درون نظام، كاهش فشار رواني بر نهادهاي قانوني نظير شوراي محترم نگهبان و ايجاد نشاط اجتماعي براي شركت در انتخابات هاي بعدي، بررسي و تصويب قانون جامع انتخابات با معاضدت فكري و بهره گيري از تجربيات اعضاي محترم ادوار مختلف شوراي محترم نگهبان و جامعه نخبگان و فرهيختگان كشور است.
از شایعه تا واقعیت تولید شربت کرونا در مازندران
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره تولید شربت کرونا در مازندران، گفت: تا زمانی که مطالعات این شربت کامل نشود و با نتایج علمی به اثبات نرسد، بنده نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم.
صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی